THE DANISH CABINETMAKERS ASSOCIATION

Teis Dich Abrahamsen Kvintetten
Roy Schack Rasmus Fenhann og Søren Risvang
Nils Ole Zib Martin Dahl
Kristian Olsen Frandsen Klaus Bernsen
Ken Winther og Akiko Kuwahata Karen Hansen
John Bøge Jakob Thau
Jacob Ulrich Gorm Harkær
Flemming Keldebæk Finn Killbuck Johansen
Erling Christoffersen Christofer Eliasson
Carl Schneider Asta Maria Jernholm Mogensen
Arne Mainkvist Andrea Stokholm
Anders Lunderskov Shinobu Kobayashi
Thomas Høyrup
Stor tak for støtte og hjælp fra følgende Fonde, Firmaer og Institutioner:

Ellen og Knud Dalhoff Larsens fond
Beckett fonden
Augustinusfonden
L. F. Foghts Fond
Anonym fonden