THE DANISH CABINETMAKERS ASSOCIATION

Christofer Eliasson

Fluebox
158 X 158 X 158 mm

Med lidt hjælp fra nøglen skal du være i stand til at få den lille
box til at springe op. Løft derefter sølvbirk-låget til siden. Indenfor finder du dine kæreste fluer. Disse sidder på indsatser, der passer til den mindre fluebox, du bærer med dig til åen. Basen af ibenholt dækker mekanikkens tandhjul, fjedre og magneter, der hjælper boxen til at åbne og låse!

Flybox
158 X 158 X 158 mm

With some help from the key you should be able to open the little box. Then lift the silverbirch lid aside. The inside reveals your most preciuos flies. They are sitting on inserts that fit the smaller flybox you carry with you to the stream. The ebony base covers the mechanics gear wheels, springs and magnets, that make the box lock and unlock!