THE DANISH CABINETMAKERS ASSOCIATION

Thomas Høyrup

Life is like a disco ball
650 x 650 x 650 mm

Hver dag i de 25 år Møbelsnedkerforeningen har eksisteret har medlemmerne hver især bidraget til foreningens samlede udtryk. 25 år svarer til 9.125 dage, der hver især repræsenteres ved et lille spejl på ca. 1X1 cm.
De omgivende rammer påvirker os og vi påvirker de omgivende rammer i en refleksiv og dynamisk proces.

Life is like a disco ball
650 x 650 x 650 mm

During the 25 years existence of the Cabinetmaker Association each member has contributed to the community.
25 years equals 9.125 days each one is represented by a little mirror sized 1x1 cm We are influenced by our surroundings as we influence our surroundings in an ongoing reflexive dynamic process.