THE DANISH CABINETMAKERS ASSOCIATION

Jacob Ulrich

You can’t judge a cube by it’s cover
200 x 200 x 200 mm

En lille sort kube, med et lædergreb i det ene hjørne, der indikerer noget mere. Træk forsigtigt i grebet og kuben folder sig ud. Den indeholder en skuffe og to bakker i forskellige niveauer. Ideen fik jeg fra en chokoladeæske, foldet i pap, kunne ideen mon overføres til et møbel?

Jeg fandt fire palisanderbordben på fortovet. Palisanderfineren fiskede jeg op af containeren på genbrugspladsen, og resten er afskær fra diverse elevprojekter. Det var ikke et dogme fra starten, men i løbet af processen gik der lidt sport i at skabe noget lækkert af andres affald. Jeg har brugt læder med lærred på bagsiden som hængsler. Grebet er læder foldet og limet rundt om en lille sølvstav.You can’t judge a cube by its cover.

You can’t judge a cube by it’s cover
200 x 200 x 200 mm

A small black cube, with a leather grip at one corner, indicating more. Gently pull the lever and the cube unfolds. It contains a drawer and two trays in different levels. I got the idea from a chocolate box, in folded cardboard, could the idea be transferred to a piece of furniture?

I found four tablelegs of palisander on the sidewalk. The palisander veneer is collected from the container at the recycling center, the rest is cut off from various student projects. It was not a dogma from the beginning, but during the process it became a sport to create something delicious from others' waste. I have used leather with canvas at the back for hinges. The handle is leather folded and glued around a small silver rod.