THE DANISH CABINETMAKERS ASSOCIATION

Klaus Bernsen

Skrin i fire lag
271 x 271 x 271 mm

Skrinet består af 4 kvadratiske æsker, som kan stables ovenpå hinanden, og et låg. Skrinet er udført i egetræ og sort mdf. Det er overfladebehandlet med olie. Egetræet er røget (med 3-dobbelt salmiakspiritus) og æskerne har fået henholdsvis ingen rygetid, 20 min, 1 time og 14 timers ”røg”.

Skrinet er udført i samarbejde med Sylwia Patrycja og Sara Morsing Iversen.

Four-Layered Shrine
271 x 271 x 271 mm

The shrine consists of four square boxes, that can be stacked on top of each, other and a lid. The shrine is made of oak and black MDF. It is treated with oil. The oak is smoked (with 3-double ammonia water) and the boxes have had either none, 20 min, 1 hour or 14 hours of "smoke".

The shrine is made in cooperation with Sylwia Patrycja and Sara Morsing Iversen.