THE DANISH CABINETMAKERS ASSOCIATION

Kvintetten / The Quintet

(Naja Falhof, Anders Rørvig Abildgaard, Katrine Lerche, Sif Skovsen og Cecilie Scherfig.)

Kuben, der blev væk
Lukket: 225 x 225 x 225 mm
Foldet ud: 530 x 530 x 225 mm

En kube med palisanderfineret top og bund, indeholdende 40 shellack-lakerede mahogni-finerede cirkelslag, der er forsølvet på kanterne. Disse holdes på plads af drejede afstandsklodser i palisander, og kan skubbes ud til en uendelighed af former.

”Kuben, der blev væk” – et sanseligt regelbrud, hvor normen om en kubes stramme geometriske udtryk udfordres og nedbrydes, for at nye former kan opstå. Et brud på rammerne, hvor samspillet mellem fem møbelsnedkeres faglighed, inspiration og dygtighed har fundet et håndværksmæssigt udtryk, der giver beskueren trang til at røre ved møblet. Netop som det er meningen.

The Cube That Disappeared.

Closed: 22,5 x 22,5 x 22,5 cm.
Opened: 53 x 53 x 22,5 cm.

A cube with rosewood veneered top and bottom containing 40 shellac laquered mahogany veneered discs with silver plated edges. These are held in place by turned blocks of rosewood, which allows the visitor to transform the cube into infinite shapes.

The Cube That Disappeared is a sensuous breach of rules, where the norm and the tight geometric shape of a cube is challenged and disintegrated in order to let new shapes occur. A breach of the context in which the interaction between five cabinetmakers professionalism, inspiration and skill have found an expression, that gives the viewer an urge to touch the furniture.