THE DANISH CABINETMAKERS ASSOCIATION

Akiko Kuwahata and Ken Winther

www.akikokenmade.dk

Instagram

Tillykke-maskine
260 x 260 x 260 mm

Når en snedker ser på et møbel, vil den første vurdering oftest være om møblet er af høj kvalitet, om skufferne er lavet rigtigt – gode sinksamlinger og om skufferne glider godt.

Så det var et naturligt valg at lade omdrejningspunktet være en skuffe. Vi har lagt skuffen på siden, så det er nemt for jer at vurdere, om vi har gjort et godt stykke arbejde.

Det har været en fornøjelse at fordybe sig i den træmekaniske verden. Det er en sjælden luksus at bruge meget tid på et værk, der dybest set ikke kan noget. Funktionen ser ud til at være at hejse flaget og åbne skuffen. I virkeligheden er funktionen at maskinen giver grin og glæde.

Congratulations Machine
260 x 260 x 260 mm

When a cabinetmaker looks at a piece of furniture, the first assessment of whether the furniture is of high quality is if the drawers are made correctly – well made dovetails and drawers that slide well.

So it was a natural choice to let the key point be a drawer. The drawer is on the side, so it's easy for you to judge if we have done a good job.

It has been joyful to explore the world of wooden automata. It is a rare luxury to spend so much time on a piece that basically can do nothing. The function seems to be to hoist the flag and open the drawer. In fact, the function of the machine is to spread joy.