THE DANISH CABINETMAKERS ASSOCIATION

Roy Schack

www.royschack.com

Instagram

Facebook

Hope’s Flower
300 x 300 x 300 mm

Hope’s Flower repræsenterer idéen om altid at se med mod på
fremtiden, uanset hvor vanskeligt eller umuligt det ser ud. Det
afspejler min søster og hendes partner og den måde, de lever deres liv med kræft. Disse to kvinders positive holdning er en inspiration for mange, med deres Just-dont-give-up tilgang til livet, på trods af deres kampe med denne mørke besøgende.

Og nu, som den ultimative gave, venter min søsters partner deres barn. Fremtiden. Hope´s Flower, omgivet af kærlige forældre, venner og familie.

Jeg håber, at dette værk rører dig.

Just don’t give up.

Hope’s Flower
300 x 300 x 300 mm

Hope’s Flower represents the idea of always looking to the future, no matter how difficult or impossible things may seem. It reflects my sister and her partner and the way they live their lives with cancer. The positive attitude of these two women has been an inspiration to many with their Just-Don’t-Give-Up approach to life, despite their struggles with this dark visitor.

And now, as the ultimate gift, my sister’s partner is expecting their child. The future. Hope’s Flower, surrounded by loving parents, friends and family.

I hope this Piece touches you back.

Just don’t give up.