THE DANISH CABINETMAKERS ASSOCIATION

Karen Hansen

www.karenhansen.co.uk

Sovekuben
560 x 560 x 560 mm

Ideen er inspireret af kontrasten mellem den lineære og organiske form og af bearbejdning med forskellige værktøjer. Fordelen ved den skarpe kubeform ses i den liniære foldning og som modul.  Den bløde bevægelse i den organiske form fremmer komfort og tryghed. Én kube kan foldes ud til en lun stol eller soveplads, mens to sat sammen skaber et fleksibelt hyggehjørne.

Som håndværker er du påvirket af det værktøj du har adgang til – hvilket spiller tilbage ind i designprocessen. Vælg det der på langsigt giver mest glæde og udfordring.

Hånd eller maskin-præget?

I træskæring står det umiddelbare snit upudset og direkte fra hånd og jern, mens en maskine sætter et forprogrammeret præg.

Madrassen er lavet af Lene Frantzen
Tak til Statens Værksted for Kunst
Tak til Jacob Hansen Hicks

 

’The Sleeping-Cube’

Karen Hansen

560 x 560 x 560 mm

The idea is inspired by the contrast between linear and organic forms and by the choice of tools in making. The advantage of the sharp cubic form is used in the folding mechanisms and as a module. The gentle flow in the organic form enhances comfort and the sense of safety. One cube unfolds into a cosy chair or a bed with headboard and two together create a flexible snug corner.

As a maker you are influenced by the tools you have available and this in turn affects the design process. Choose that which in the long run will bring you most joy and challenge.

Marked by hand or machine?

In carving, the nuanced cut comes directly from the handheld gouge while the machine leaves a pre-programmed mark.

Mattress produced by Lene Frantzen
Thanks to Jacob Hansen Hicks
Thanks to Danish Art Workshops