THE DANISH CABINETMAKERS ASSOCIATION

Shinobu Kobayashi

Instagram

旅人/tabibito Memory of life
240 x 240 x 240 mm

Min kube repræsenterer min håndværkerbaggrund, ved hjælp
af multikulturelle og lokale materialer og teknikker, som jeg har set, rørt ved, lært og følt på min rejse. Brugen af 1000 år gammel Eucalyptus viser, hvor jeg startede mit håndværkerliv og brugen af japansk Aizu Paulownia til skuffer og ”Sasimono” teknik viser, at min træ-attitude stadig udvikles, fordi jeg er japansk.

Hver skuffe er tom, men der er noget vi ikke kan se, ligesom min ”hukommelse”, og når den er lukket, vil næste skuffe åbne, for at gå videre til næste trin.

Kuben repræsenterer, at vi aldrig skal stoppe med at gå og tilegne os færdigheder og viden ... ligesom en ”旅人/ Tabibito”, en svend.

旅人/tabibito Memory of life
240 x 240 x 240 mm

My cube represents my woodworking background, by using multicultural and local materials and techniques, which I have been watching, touching, learning and feeling on my journey. Using 1000 years old Red Gum shows where I started my woodworking and using Japanese Aizu Paulownia for internal drawers and “Sasimono” technique shows that my woodworking attitude is still forming, as I am Japanese.

Each drawer is empty, but there is something we cannot see, just like my “memory”, and once it is closed, next drawer will open, to go to the next step.

The cube represents that we should never stop walking and learning our skills and knowledge...just like a “旅人/tabibito”,
a journeyman.