THE DANISH CABINETMAKERS ASSOCIATION

Teis Dich Abrahamsen

Kube i kube i kube
724 x 724 x 724 mm

De tre kuber indeni hinanden er udført i tynde rammekonstruktioner af pæretræ, som er samlet på gehring i hjørnerne. De to yderste kuber er afstivet med kryds. Kuberne er ophængt i et gyroophæng fremstillet af fire cirkulære drejeled. Dette tekniske ophæng er udført, så en 11 mm stålkugle kan rulle ned gennem de fem kuglebaner i midterkuben, ved at tilskueren først finder hvor kuglen er, dernæst forsigtigt drejer kuberne i forskellige planer.

Cube in a cube in a cube
724 x 724 x 724 mm

The three cubes inside each other are created in a slender construction made in pear wood, which is assembled on miter at the corners. The two outer cubes are braced with crosses. The cubes are hung in a gyro suspension made by four circular swivel joints. This technical suspension is made, so that the 11 mm steel ball can roll through the five ball courts in the centre cube, as the spectator carefully turns the cubes in different levels.